Sinclair Global Group

O spoločnosti

 • 1990

  Spoločnosť SINCLAIR Global Group s.r.o. (Predtým NEPA, spoločnosť s ručením obmedzeným) pôsobí na českom trhu od r. 1990. Bola založená ako čisto česká firma bez cudzej kapitálovej účasti. Od času založenia prešla viditeľným rozvojom, profilovala sa do dvoch divízií kancelárskej techniky a spotrebnej elektroniky s výrobkami japonskej spoločnosti SHARP.

 • 1994

  V roku 1994 bola v dôsledku rozdelenia bývalého Československa založená dcérska spoločnosť SINCLAIR Slovakia s.r.o. (Predtým NEPA Slovakia, spol. s.r.o.) so sídlom v Bratislave. Táto firma so štatútom autorizovaného distribútora zaisťuje obchodno-technické služby pre Slovenskú republiku.

 • 1996

  V priebehu roka 1996 uskutočnila naša firma ďalší významný krok smerom k zákazníkom - otvorila pobočku v Prahe-Hovorčoviciach.

 • 2002

  Významným momentom v rozvoji spoločnosti bol rok 2002, kedy spoločnosť získala do vlastníctva značku SINCLAIR a následne sa stala súčasťou koncernu SINCLAIR CORPORATION Ltd., London, United Kingdom - a rozšírila tak sortiment o výrobky klimatizačnej a tepelnej techniky. Systematickou prácou v ďalších rokoch sa spoločnosť stala významným výrobcom a dodávateľom klimatizačnej a tepelnej techniky SINCLAIR na európskom trhu.

 • 2012

  Od roku 2012 sa rozvíjala výroba a distribúcia výrobkov LED osvetlenia SINCLAIR lighting.

 • 2015

  Dňa 24. augusta 2015 spoločnosť spätne odpredala korporáciu SHARP, svoju významnú aktivitu poskytovateľa tlačiarní a riešení dokumentov v Českej republike a na Slovensku. Po tomto kroku nasledovalo uzavretie pobočky v Prahe-Hovorčoviciach. Spoločnosť sa teraz sústredí na budovanie dobrého mena značky SINCLAIR vo všetkých oblastiach, v ktorých pôsobí.

 • 2018

  Dňa 29. júna 2018 sa naša spoločnosť zaradila do skupiny SINCLAIR Global Group, a to v nadväznosti na naše obchodné aktivity a označenie väčšiny našich produktov.

SGG logo bez textu

Spoločnosť SINCLAIR Global Group s.r.o. (Predtým NEPA, spoločnosť s ručením obmedzeným) je od počiatku svojej histórie nielen silným zamestnávateľom, ale tiež spoľahlivým partnerom svojich dodávateľov a distribútorov. Cez všetky ekonomické otrasy a rýchly vývoj na trhu elektroniky je spoločnosť od roku 1991 nepretržite zisková. Všetok zisk pritom investuje späť do rozvoja a aktivít spoločenskej zodpovednosti, vďaka čomu môže v súčasnej dobe financovať vlastný vývoj ekologických technológií či podporovať Mestské divadlo v Brne a ďalšie neziskové a príspevkové organizácie.

Pre svojich partnerov ponúka služby a výrobky orientované na najnovšie technológie a trendy s dôrazom na kvalitný záručný a pozáručný servis.

SGG logo bez textu

Spoločnosť SINCLAIR Global Group s.r.o. (Predtým NEPA, spoločnosť s ručením obmedzeným) je od počiatku svojej histórie nielen silným zamestnávateľom, ale tiež spoľahlivým partnerom svojich dodávateľov a distribútorov. Cez všetky ekonomické otrasy a rýchly vývoj na trhu elektroniky je spoločnosť od roku 1991 nepretržite zisková. Všetok zisk pritom investuje späť do rozvoja a aktivít spoločenskej zodpovednosti, vďaka čomu môže v súčasnej dobe financovať vlastný vývoj ekologických technológií či podporovať Mestské divadlo v Brne a ďalšie neziskové a príspevkové organizácie.

Pre svojich partnerov ponúka služby a výrobky orientované na najnovšie technológie a trendy s dôrazom na kvalitný záručný a pozáručný servis.

Ekológia

Spoločnosti SINCLAIR Slovakia s.r.o. (Predtým NEPA Slovakia, spol. s.r.o.), člen skupiny SINCLAIR Global Group, bol udelený ZELENÝ CERTIFIKÁT za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov v roku 2016 a 2017, prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s., čím horeuvedená spoločnosť splnila svoju povinnosť podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike.

SINCLAIR Slovakia s.r.o. (Predtým NEPA Slovakia, spol. s.r.o.) je spoločnosť plniaca povinnosti týkajúce sa elektrických a elektronických zariadení a odpadov z nich, prenosných a/alebo priemyselných batérií a akumulátorov, obalov a odpadov z nich a neobalových výrobkov a odpadov z nich v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky za rok 2016 a 2017.

Filozofia spoločnosti

Základom úspechu a zároveň jedným z prvoradých cieľov spoločnosti SINCLAIR Global Group s.r.o. sú dlhodobé partnerstvá s dodávateľmi aj distribútormi založené na dôvere a stabilite. Trvalú ziskovosť spoločnosti zaisťuje reinvestovanie ziskov do rozvoja a politika postupného, avšak neustáleho rastu.

#

Spokojnosť zákazníkov je pre nás na prvom mieste.

#

Na podporných programoch sa snažíme podporovať postihnutých spoluobčanov, zdravotníctvo a športovú mládež.

#

Ponúkame špičkové technológie a profesionálne obchodné služby.

#

Sledujeme rozvoj firmy a zdokonaľovanie služieb na všetkých úrovniach predaja.

#

Výsledky, ktorých sme doposiaľ dosiahli, nám dávajú dobré dôvody k optimizmu a sebavedomiu.

Kontakty
SINCLAIR Slovakia s.r.o.

Člen skupiny SINCLAIR Global Group

Technická 2, 821 04 Bratislava, SK

IČO: 51877244
Zápis v OR OS BA I., odd.: Sro., vl.: 131551/B
Tel. obchod: +421 232 605 050
Tel. odbyt: +421 232 605 020
Tel. servis: +421 232 605 030
Obchod: obchod@sinclair.sk
Servis: servis@sinclair.sk
Objednávky: objednavky@sinclair.sk
GDPR

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov (GDPR)

Kontaktné údaje sú zverejnené v zmysle Nariadenia (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z.
Kontakt: Marcela Kaiserová
Tel.: +421 232 605 050
Email: info@sinclair.sk
Napíšte nám