Sinclair Global Group

O společnosti

 • 1990

  Společnost SINCLAIR Global Group s.r.o. (dříve NEPA, společnost s ručením omezeným) působí na domácím trhu od r. 1990. Byla založena jako ryze česká firma bez cizí kapitálové účasti. Od času založení prošla viditelným rozvojem, profilovala se do dvou divizí kancelářské techniky a spotřební elektroniky s výrobky japonské společnosti SHARP.

 • 1994

  V roce 1994 byla v důsledku rozdělení bývalého Československa založena dceřiná společnost SINCLAIR Slovakia s.r.o. (dříve NEPA Slovakia, spol. s.r.o.) se sídlem v Bratislavě. Tato firma se statutem autorizovaného distributora zajišťuje obchodně-technické služby pro Slovenskou republiku.

 • 1996

  V průběhu roku 1996 uskutečnila naše firma další významný krok směrem k zákazníkům - otevřela pobočku v Praze-Hovorčovicích.

 • 2002

  Významným momentem v rozvoji společnosti byl rok 2002, kdy společnost získala do vlastnictví značku SINCLAIR a následně se stala součástí koncernu SINCLAIR CORPORATION Ltd., London, United Kingdom - a rozšířila tak sortiment o výrobky klimatizační a tepelné techniky. Systematickou prací v dalších letech se stala významným výrobcem a dodavatelem klimatizační a tepelné techniky SINCLAIR na evropském trhu.

 • 2012

  Od roku 2012 se pak nově rozvíjí výroba a distribuce výrobků LED osvětlení SINCLAIR Lighting.

 • 2015

  Dne 24. srpna 2015 společnost zpětně odprodala korporaci SHARP, svoji významnou aktivitu poskytovatele tiskáren a řešení dokumentů v České republice a na Slovensku. Po tomto kroku následovalo uzavření pobočky v Praze-Hovorčovicích a společnost se nyní soustředí na budování dobrého jména značky SINCLAIR ve všech oblastech, ve kterých působí.

 • 2018

  Dne 29. června 2018 byla provedena změna názvu naší společnosti na SINCLAIR Global Group s.r.o., a to v návaznosti na naše obchodní aktivity a označení většiny našich produktů.

SGG logo bez textu

Společnost SINCLAIR Global Group s.r.o. (dříve NEPA, společnost s ručením omezeným) je od počátku své historie nejen silným zaměstnavatelem, ale také spolehlivým partnerem svých dodavatelů a distributorů. Přes všechny ekonomické otřesy a překotný vývoj na trhu s elektronikou je společnost od roku 1991 nepřetržitě zisková. Všechen zisk přitom investuje zpět do rozvoje a do aktivit společenské odpovědnosti, díky čemuž může v současné době financovat vlastní vývoj ekologických technologií či podporovat Městské divadlo v Brně a další neziskové a příspěvkové organizace.

Pro své partnery naše společnost nabízí služby a výrobky (klimatizace, tepelná čerpadla, led osvětlení) orientované na nejnovější technologie a trendy s důrazem na kvalitní záruční a pozáruční servis. klimatizace

SGG logo bez textu

Společnost SINCLAIR Global Group s.r.o. (dříve NEPA, společnost s ručením omezeným) je od počátku své historie nejen silným zaměstnavatelem, ale také spolehlivým partnerem svých dodavatelů a distributorů. Přes všechny ekonomické otřesy a překotný vývoj na trhu s elektronikou je společnost od roku 1991 nepřetržitě zisková. Všechen zisk přitom investuje zpět do rozvoje a do aktivit společenské odpovědnosti, díky čemuž může v současné době financovat vlastní vývoj ekologických technologií či podporovat Městské divadlo v Brně a další neziskové a příspěvkové organizace.

Pro své partnery naše společnost nabízí služby a výrobky (klimatizace, tepelná čerpadla, led osvětlení) orientované na nejnovější technologie a trendy s důrazem na kvalitní záruční a pozáruční servis. klimatizace

Ekologie, charita & dotace

Společnost SINCLAIR Global Group s.r.o. (dříve NEPA, společnost s ručením omezeným) plní povinnosti, které jsou stanoveny výrobcům elektrozařízení pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL s.r.o., a to v následujících skupinách:

                                           

PDFEkologie - Osvědčení o zapojení do systému ASEKOL pro rok 2015

                                           

PDFEkologie - Osvědčení o zapojení do systému ASEKOL pro rok 2016

                                           

PDFEkologie - Osvědčení o zapojení do systému ASEKOL pro rok 2017

                                           

Společnost SINCLAIR Global Group s.r.o. (dříve NEPA, společnost s ručením omezeným) svou účastí v systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů, který zajišťuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".

                                           

PDFEkologie - Úspora emisí za rok 2016

                                           

Společnost SINCLAIR Global Group s.r.o. (dříve NEPA, společnost s ručením omezeným) uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM, a.s. a plnila tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm c) zákona o obalech 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí 2016.

                                           

PDFEkologie - Certifikát Eko-Kom 2016

                                           

PDFEkologie - Certifikát Eko-Kom 2017

                                        

PDFEkologie - Certifikát Eko-Kom 2018

                                        

PDFEkologie - Certifikát Eko-Kom 2019

                                           

Společnost SINCLAIR Global Group s.r.o. (dříve NEPA, společnost s ručením omezeným) zajistila sběrem elektrozařízení úspory elektrické energie, vody, ropy, primárních surovin a snížení produkce nebezpečného odpadu a skleníkových plynů.

                                           

PDFEkologie - Certifikát environmentálního vyúčtování ASEKOL za rok 2016

                                           

PDFEkologie - Certifikát environmentálního vyúčtování ASEKOL za rok 2017

                                           

PDFEkologie - Certifikát environmentálního vyúčtování ASEKOL za rok 2018

                                           


                                           

Společnost SINCLAIR Global Group s.r.o. (dříve NEPA, společnost s ručením omezeným) se na podpůrných programech snaží podporovat postižené spoluobčany, zdravotnictví a sportovní mládež.

                                           


                                           

Společnost SINCLAIR Global Group s.r.o. (dříve NEPA, společnost s ručením omezeným) získala finanční dotaci od Evropské unie na tyto projekty:

                                           

INOVACE TEPELNÝCHČERPADEL S-THERM+. Cílem projektu je otestování technických parametrů, doložení vysoké energetické účinnosti a prokázání shody výrobku při dodávání na trh u redesignu modelové řady tepelných čerpadel ze série S-THERM+.

                                           

PDFDotace – Projekt inovace tepelných čerpadel série S-THERM+

                                           

MĚŘENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TEPELNÝCH ČERPADEL SÉRIE S-THERM+. Hlavním cílem tohoto projektu je otestování technických parametrů, doložení vysoké energetické účinnosti a prokázání shody výrobku při dodávání na trh u nově vyvíjené modelové řady tepelných čerpadel ze série S-THERM+.

                                           

PDFDotace – Projekt měření technických parametrů tepelných čerpadel série S-THERM+

                                           

EU fond Logo MPO

Filosofie společnosti

Základem úspěchu a zároveň jedním z prvořadých cílů společnosti SINCLAIR Global Group s.r.o. jsou dlouhodobá partnerství s dodavateli i distributory založená na důvěře a stabilitě. Trvalou ziskovost společnosti zajišťuje reinvestování zisků do rozvoje a politika postupného, avšak neustálého růstu.

#

Spokojenost zákazníků je pro nás na prvním místě.

#

Na podpůrných programech se snažíme podporovat postižené spoluobčany, zdravotnictví a sportovní mládež.

#

Nabízíme špičkové technologie a profesionální obchodní služby.

#

Sledujeme rozvoj firmy a zdokonalování služeb na všech úrovních prodeje.

#

Výsledky, kterých jsme doposud dosáhli, nám dávají dobré důvody k optimismu a sebevědomí.

Kontakty
SINCLAIR Global Group s.r.o.

Purkyňova 45, 612 00 Brno, CZ

Tel.: +420 541 590 189
Tel. servis: +420 603 426 123
Fax: +420 541 590 124
Obchod: obchod@sinclair.cz
Servis: servis@sinclair.cz
Objednávky: fakturace@sinclair.cz
SINCLAIR Slovakia s.r.o.

Člen skupiny SINCLAIR Global Group

Technická 2, 821 04 Bratislava, SK

Tel. obchod: +421 232 605 050
Tel. odbyt: +421 232 605 020
Tel. servis: +421 232 605 030
Obchod: obchod@sinclair.sk
Servis: servis@sinclair.sk
Objednávky: objednavky@sinclair.sk
Napište nám